Maand: juli 2021

YES! 8 nieuwe aanmeldingen

We hebben 8 nieuwe aanmeldingen. Wat goed! We groeien van 5 naar 13 bewoners. Daar zijn we trots op en blij mee. Na de vakantie organiseren we een eerste kennismaking. Dat wordt vast een gezellige dag!

Nieuwe bewoners

We zijn hard aan het werven. We voeren veel kennismakingsgesprekken met mensen die interesse getoond hebben in het wooninitiatief. Hopelijk vinden we leuke nieuwe bewoners. We willen graag richting de 15 bewoners groeien. De eerste berichten zijn positief. We hopen na de vakantie een aantal nieuwe aanmeldingen te ontvangen….