Congres

congres

Zaterdagochtend, 14 mei, in een grote congreszaal in Gorinchem. Een beetje beduusd kijken we om ons heen. De hele zaal zit vol met enthousiaste ouders die ook allemaal een ouderinitiatief hebben opgericht, of daar mee bezig zijn. Dat besef, dat we onderdeel zijn van een groter geheel, inspireert alleen al. En dan moet het symposium voor Landelijke Ouderinitiatieven met de titel ‘Waarom zit ik in een ouderinitiatief?’ nog beginnen. 

Geïnspireerd

We leren veel. Over hoe belangrijk het is om de tweede generatie (de broers en zussen) al in een vroeg stadium te betrekken bij het reilen en zeilen van het initiatief. Over het belang van een onafhankelijke voorzitter, die kan bemiddelen bij conflicten tussen ouders die onvermijdelijk gaan ontstaan. Over Woondroomzorg BV, die de zorg zou kunnen organiseren op een manier die bij ons past. Over niet opgeven en de bewoner altijd centraal stellen. We praten met ouders van kleine initiatieven met 8 bewoners en horen over een initiatief met 26 bewoners – er is dus veel mogelijk.  

Vera Bergkamp, ambassadeur van de LVOI en voorzitter van de Tweede Kamer, schetst de waarde van ouderinitiatieven en roept ouders op uitdagingen kenbaar te maken en zich vooral niet te laten ontmoedigen door het systeem.

Peter Vermeulen, Vlaams pedagoog en autoriteit op het gebied van autisme, houdt een prachtig betoog over welbevinden en het belang van ‘neuroharmonie’ in de samenleving. Oftewel het besef dat iedereen talenten heeft en kan bijdragen en we als samenleving gebaat zijn bij al die verschillen.

Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability Studies, vertelt vanuit onderzoek en persoonlijke ervaringen over het belang van familie en de invloed van beperking op de kwaliteit van bestaan in verschillende sociale verbanden.

We gaan vol met informatie en plannen, en uitnodigingen op zak om andere initiatieven te bezoeken, weer naar huis. Dank LVOI, Woondroom Schiedam en WoondroomzorgBV voor de organisatie.

Linda, Marjan en Silvie