Stichting Casa Puur

samen sterk

De stichting

Vanaf 2016 is een groep ouders van jongeren met een verstandelijke beperking gestart met het bezoeken van bestaande wooninitiatieven om inspiratie en ideeën op te doen. Samen hebben ze een zorgvisie geschreven. In juni 2021 is Stichting Casa Puur opgericht. Met als belangrijkste doel: een veilige, fijne, huiselijke en levensloopbestendige woning te creëren voor deze jongeren. In de zomer van 2021 zijn nieuwe ouders aangesloten, er zijn nu 13 aspirant bewoners

De stichting is georganiseerd in een bestuur en werkgroepen.

Het bestuur

Voorzitter
Caroline Van Tulder
06 -23243558

Penningmeester
Jahaira Wawoe

Secretaris
Karin Soentpiet

Bestuurslid
Sjoerd Martens
06 – 31939151

Bestuurslid
Tamara Van Abeelen

De werkgroepen

Werkgroep Zorg
De werkgroep zorg heeft als opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken hoe straks passende zorg voor de bewoners georganiseerd kan worden. Belangrijke aandachtspunten zijn zorg op maat, eigen regie, flexibiliteit en betaalbaarheid.

Werkgroep Organisatie
De werkgroep organisatie heeft als opdracht om de organisatie op te bouwen, zowel nu in de ontwikkelfase, als straks in de beheersfase. Met aandacht voor rechtsvorm, besluitvorming, ouder- en bewonersparticipatie en een duurzaam meerjarenbeleidsplan.

Werkgroep Financiën
De werkgroep financiën heeft als opdracht om de begroting op te zetten, de penningmeester te ondersteunen, risico’s te inventariseren en kijken naar verschillende inkomsten- en uitgavenmodellen.  Ook sponsoring wordt een prominent aandachtsgebied.

Werkgroep Wonen
De werkgroep wonen heeft als opdracht om de realisatie van de woning te onderzoeken. Aandachtspunten zijn geschikte partners (woningcoöperaties, projectontwikkelaars en investeerders), locatiekeuze, ontwerp, bouweisenpakket en financiering.

Werkgroep Communicatie
De werkgroep communicatie heeft als opdracht het informeren en betrekken van samenwerkingspartners, potentiële en huidige bewoners en andere stakeholders.

 Werkgroep Activiteiten
De werkgroep activiteiten organiseert sociale activiteiten voor bewoners, ouders en andere belanghebbenden. Om elkaar in een ongedwongen sfeer beter te leren kennen en de onderlinge band te versterken.