YES! 8 nieuwe aanmeldingen

We hebben 8 nieuwe aanmeldingen. Wat goed! We groeien van 5 naar 13 bewoners. Daar zijn we trots op en blij mee. Na de vakantie organiseren we een eerste kennismaking. Dat wordt vast een gezellige dag!